Přihláška

Podmínky přijetí k výuce a výcviku                

Dosáhnutí věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny. To znamená, že v den zkoušek z odborné způsobilosti musí mít předepsaný věk. Pro skupinu B, osobní automobil věk 18 let. Pro mladší žadatele je nejlépe se přihlásit na kurz cca 2 – 3 měsíce před dovršením požadovaného věku. Nebo dle dohody s autoškolou.

Další podmínky
vyplnit přihlášku o řidičské oprávnění
potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře
prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Po vyplnění všech formulářů kontaktujte autoškolu, kde se dozvíte další potřebné informace o zahájení kurzu.