Přihláška

Podmínky přijetí k výuce a výcviku        

Praktická informace: Zarezervujte si včas termín nástupu do kurzu. Čekací doba je cca 2 až 3 měsíce. Rezervaci lze provést na tel. 603377767, kde se dozvíte podrobnější informace.  

Dosáhnutí věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny. To znamená, že v den zkoušek z odborné způsobilosti musí mít předepsaný věk. Pro skupinu B, osobní automobil věk 17 let. Pro mladší žadatele je nejlépe zahájit kurz cca 3 – 4 měsíce před dovršením požadovaného věku. Nebo dle dohody s autoškolou.

Další podmínky
vyplnit přihlášku o řidičské oprávnění
potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře

Po vyplnění všech formulářů kontaktujte autoškolu, kde se dozvíte další potřebné informace o zahájení kurzu.