Ceník

Provádíme kurzy podle individuálního studijního plánu

Ceník platný od 1. 1. 2023

– cena kurzu sk. B v trvání cca 3 až 4 měsíce …17.500,-Kč

Přijímáme maximální počet 5 žadatelů měsíčně. Čekací doba na přijetí do kurzu cca 2 měsíce.

Cena zahrnuje:

Kurz lze platit i na splátky (bez navýšení)

Stanovený počet výukových a výcvikových hodin dle zákona 247/2000 sb.

Při neúspěšné závěrečné zkoušce z řízení vozidla získáte od autoškoly 60 min jízdy před KAŽDOU další zkouškou ZDARMA. (každá jízda v ceně 950,- Kč, tzn. slevu 1900,-Kč)

Slevu 500,- Kč na každou další doplňovací jízdu (2 vyuč.hodiny) pokud žadatel projeví zájem

– cena kurzu sk. B v trvání cca 4 týdny … 27.500,-Kč (pouze po dohodě s autoškolou)

Cena zahrnuje:

Kurz lze platit i na splátky (bez navýšení)

Stanovený počet výukových a výcvikových hodin dle zákona 247/2000 sb.

Při neúspěšné závěrečné zkoušce z řízení vozidla získáte od autoškoly doplňovací jízdy před KAŽDOU další zkouškou ZDARMA. (počet jízd dle dohody mezi žadatelem a autoškolou)

Slevu 700,- Kč na každou další doplňovací jízdu v základním kurzu (2 vyuč.hodiny) pokud žadatel projeví zájem


B96 – rozšíření hmotnosti soupravy na 4250 Kg … 6.000,-Kč Omlouváme se, ale momentálně nedostupné !!
(slevy na tuto skupinu se nevztahují)

– sk. B+E8.000,-Kč Omlouváme se, ale momentálně nedostupné !!
(slevy na tuto skupinu se nevztahují)

-vrácení ŘO sk. B 4.500,-Kč

-vrácení ŘO sk. B+E 6.000,-Kč

-přestup již započaté zkoušky z jiné autoškoly (v ceně jsou 4 vyuč.hodiny jízd) … 6.000,-Kč

-opakovaný kurz výuky po 3x neúspěšné zkoušce z testů … 2.000,-Kč

Od 1.7. 2021 dle novely zákona 247/2000 Sb. po třech neúspěšně vykonaných zkouškách z předpisů o provozu vozidel (testů na PC), nebo po třech neúspěšně vykonaných zkouškách z praktické jízdy se žadatel musí podrobit nové výuce, nebo výcviku v autoškole, až poté může pokračovat ve zkoušce z odborné způsobilosti dalšími třemi pokusy. Celá závěrečná zkouška musí být dokončena do 12-ti měsíců od první závěrečné zkoušky.

Provádíme kondiční jízdy
90 min. … 1400,-Kč

60 min. … 1000,-Kč

Provádíme školení řidičů referentů
jednotlivec … 300,-Kč
skupina nebo organizace 1.800,-Kč

u nás si také můžete zakoupit učebnici i s testy na CD …150,-Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti
podle zákona č. 247 / 2000 Sb. § 37a., je každý žadatel,který jde ke zkoušce, povinen zaplatit příslušnému MěÚ, poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti. Poplatek je nutné zaplatit ještě před závěrečnou zkouškou (nutné potvrzení o zaplacení)

Poplatek se hradí příslušnému Městskému Úřadu s rozšířenou působností složenkou (je možné si vyzvednout v autoškole), nebo přímo na pokladně příslušného MěÚ, kde se bude zkouška provádět. Za první zkoušku se hradí MěÚ poplatek 700,-Kč v případě opakované zkoušky se hradí 100,-Kč za předpisy o provozu na pozemních komunikacích a 400,-Kč za praktickou jízdu