Ceník

Provádíme kurzy podle individuálního studijního plánu

Ceník platný od 1. 1. 2024

– cena kurzu sk. B v trvání cca 3 až 4 měsíce …19.000,-Kč

Přijímáme maximální počet 5 žadatelů měsíčně. Čekací doba na přijetí do kurzu cca 2-3 měsíce.

Cena zahrnuje:

Kurz lze platit i na splátky (bez navýšení)

Stanovený počet výukových a výcvikových hodin dle zákona 247/2000 sb.

Při neúspěšné závěrečné zkoušce z řízení vozidla získáte od autoškoly 60 min jízdy před KAŽDOU další zkouškou ZDARMA. (každá jízda v ceně 1000,- Kč, tzn. slevu 2000,-Kč)

Slevu 500,- Kč na každou další doplňovací jízdu (2 vyuč.hodiny) pokud žadatel projeví zájem

– cena kurzu sk. B v trvání do 2 měsíců …24.000,-Kč (pouze po dohodě s autoškolou)

Čekací doba na přijetí do kurzu cca do 1 měsíce od podání přihlášky a lékařského potvrzení.

Cena zahrnuje:

Kurz lze platit i na splátky (bez navýšení)

Stanovený počet výukových a výcvikových hodin dle zákona 247/2000 sb.

Při neúspěšné závěrečné zkoušce z řízení vozidla získáte od autoškoly 60 min jízdy před KAŽDOU další zkouškou ZDARMA. (každá jízda v ceně 1000,- Kč, tzn. slevu 2000,-Kč)

Slevu 500,- Kč na každou další doplňovací jízdu (2 vyuč.hodiny) pokud žadatel projeví zájem

– cena kurzu sk. B v trvání cca 4 týdny … 29.000,-Kč (pouze po dohodě s autoškolou)

Cena zahrnuje:

Kurz lze platit i na splátky (bez navýšení)

Stanovený počet výukových a výcvikových hodin dle zákona 247/2000 sb.

Při neúspěšné závěrečné zkoušce z řízení vozidla získáte od autoškoly doplňovací jízdy před KAŽDOU další zkouškou ZDARMA. (počet jízd dle dohody mezi žadatelem a autoškolou)

Slevu 700,- Kč na každou další doplňovací jízdu v základním kurzu (2 vyuč.hodiny) pokud žadatel projeví zájem

– zrušení účasti na zkoušce z odborné způsobilosti žadatelem a to později než 72 hodin před zkouškou, nebo neomluvená absence žadatele na zkoušce z odborné způsobilosti, žadatel uhradí administrativní poplatek …1.000,- Kč.

školení začínajících řidičů při záznamu 6 bodů …5.000,-Kč

školení zahrnuje:

1 vyuč. hodina zásad bezpečné jízdy, 3 vyuč. hodiny praktické jízdy, 1 vyuč. hodina konzultace

-opakovaný kurz výuky po 3x neúspěšné zkoušce z testů … 2.500,-Kč

-přestup již započaté zkoušky z jiné autoškoly … 6.000,- Kč

cena zahrnuje:

4 vyuč. hodiny praktické jízdy, zajištění výcvikového vozidla a učitele ke zkoušce

Provádíme kondiční jízdy
90 min. … 1.400,-Kč

-60 min. … 1.000,-Kč

-vrácení ŘO sk. B 5.500,-Kč

-vrácení ŘO sk. B+E 6.500,-Kč Omlouváme se, ale momentálně nedostupné !!


Provádíme školení řidičů referentů
jednotlivec … 300,-Kč
skupina nebo organizace 300,-/os. minimální výše 1.800,-Kč


B96 – rozšíření hmotnosti soupravy na 4250 Kg … 6.000,-Kč Omlouváme se, ale momentálně nedostupné !!
(slevy na tuto skupinu se nevztahují)

– sk. B+E8.000,-Kč Omlouváme se, ale momentálně nedostupné !!
(slevy na tuto skupinu se nevztahují)

u nás si také můžete zakoupit papírovou učebnici za …150,-Kč (běžná cena 380,-Kč.)

Poplatek za závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti (není součástí kurzu)
podle zákona č. 247 / 2000 Sb. § 37a., je každý žadatel, který jde ke zkoušce, povinen zaplatit příslušnému MěÚ, poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti. Poplatek je nutné zaplatit ještě před závěrečnou zkouškou (nutné potvrzení o zaplacení)

Poplatek se hradí příslušnému Městskému Úřadu s rozšířenou působností složenkou (je možné si vyzvednout v autoškole), nebo přímo na pokladně příslušného MěÚ, kde se bude zkouška provádět. Za první zkoušku se hradí MěÚ poplatek 700,-Kč v případě opakované zkoušky se hradí 100,-Kč za předpisy o provozu na pozemních komunikacích a 400,-Kč za praktickou jízdu